Cách kiểm tra Vixmen

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HÀNG CHÍNH HÃNG

Vi-Stam

Bước 1: Tìm và cào lấy mã pin ở tem chống giả được dán ở vỏ lọ sản phẩm

Bước 2: Truy cập vào website chính hãng: VitacareUSA.com để nhập mã pin và kiểm tra

Bước 3: Nhập dòng ID vừa cào và nhập vào ô kiểm tra trong trang Counterfeit Checking: http://checking.vitacareusa.com/

Lưu ý: Chỉ nhập CHỮ và SỐ viết liền, không nhập dấu cách “-“


Trường hợp 1: Nếu MÃ SỐ ĐÚNG, màn hình sẽ hiện ra thông điệp với nền màu XANH: Bạn cần nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email để kiểm tra mã những lần tiếp theo. Sau khi nhập xong số điện thoại hoặc email, hệ thống sẽ hiển thị thông tin sản phẩm.”

cach-kiem-tra-vixmen-1

cach-kiem-tra-vixmen-2

cach-kiem-tra-vixmen-3


Trường hợp 2: Nếu mã này được KIỂM TRA LẦN 2 hoặc LẦN 3.. hệ thống sẽ hiện ra thông điệp với nền màu VÀNG và bạn cần nhập đúng số điện thoại hoặc email đã nhập để hệ thống trả kết quả chi tiết. Thông điệp: “Do đây không phải là lần đầu tiên bạn kiểm tra mã sản phẩm, yêu cầu bạn phải nhập lại số điện thoại hoặc email của lần đầu tiên bạn đăng ký.”

cach-kiem-tra-vixmen-4


Trường hợp 3: Nếu MÃ KHÔNG ĐÚNG, hệ thống sẽ hiện ra thông điệp với nền màu ĐỎ!  “Xin lỗi, Mã code bạn đã nhập không có trong hệ thống của chúng tôi. Vui lòng kiểm lại một lần nữa trong trường hợp mã của bạn là chính xác. Thông báo này cho rằng sản phẩm của bạn là không chính hãng.”

cach-kiem-tra-vixmen-5 (1)


 

 

Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.